Jo Sí Sanitat Universal amb Rebel·lió Primària

La Campanya Jo Sí Sanitat Universal s’adhereix al manifest i la lluita de Rebel·lió Primària

Rebel·lió PrimàriaDes de Jo Sí Sanitat Universal, donem suport al manifest i la lluita que han iniciat les companyes i companys de Rebel·lió Primària.

Pensem que en aquests moments de ferocitat i auge de les polítiques neoliberals, aquesta és una lluita absolutament necessària per revertir la terrible situació que pateixen usuàries i professionals. La campanya de Jo Sí Sanitat Universal està en sintonia amb les reivindicacions de Rebel·lió Primària.

L’Atenció Primària hauria de ser la pedra angular del nostre sistema sanitari. Les conseqüències de les retallades de pressupost i de la precarització en aquest àmbit constitueixen una de les fonts principals del que anomenem Exclusió Sanitària Implícita.

Per tant, ens adherim a les peticions de fer de l’Atenció Primària l’eix del sistema sanitari públic, dotant-la dels recursos i personal suficients per a desenvolupar totes les tasques de prevenció, assistència i rehabilitació que són de la seva competència.

Des de Jo Sí Sanitat Universal considerem que aquestes demandes només es poden entendre i són possibles des de la convicció d’un sistema universal i completament públic, en el seu finançament, provisió i gestió. Consegüentment, recolzem l’autonomia de gestió des del mitjà i control 100% públics i, evidentment, sense cap indici d’afany de lucre.

Us convidem a llegir i adherir-vos al Manifest de Rebel·lió Primària

Molts anys després de la seva reforma, l’atenció primària segueix sent la germaneta pobra del sistema sanitari. Mai va assolir el desplegament de competències i la dotació pressupostària que la reforma demanava. La crisi iniciada el 2008, amb les retallades pressupostàries que els governs van aplicar a partir del 2010, han comportat un deteriorament progressiu i una sobrecàrrega insuportable dels seus professionals. Hem vist com del 18% del pressupost de salut dedicat a l’atenció primària l’any 2010, hem passat al 14% l’any 2016.

Els ciutadans han vist com s’han tancat serveis, s’ha obviat la seva participació, s’ha prescindit de milers de professionals i ha augmentat de manera inadmissible l’espera per a ser visitats pels seus professionals de referència. Això ha comportat la massificació i el trencament de la continuïtat i longitudinalitat de l’atenció, característiques que està demostrat de sobres que milloren la salut de les persones. Els professionals dels equips d’atenció primària (metgesses, infermeres, administratives i treballadores socials) fa temps que treballen al límit de les seves possibilitats. Aquesta situació sostinguda ha arribat a afectar la salut, la motivació i la il·lusió professional. A l’atenció primària el temps és la principal tecnologia que utilitzen els professionals, i la seva persona, l’instrument de treball. Sense temps i amb males condicions de treball la qualitat de l’atenció es deteriora, fent patir tant als pacients com als professionals.

Els nostres polítics i gestors s’han atipat de fer declaracions buides sobre la importància de l’atenció primària que s’han contradit sistemàticament amb la progressiva disminució del pressupost i el menysteniment institucional dels professionals i la seva feina. A més, veiem l’estancament d’un model organitzatiu i assistencial que no aposta clarament per una atenció primària forta com a pilar del sistema sanitari. La idea d’un nou pla estratègic no ens dóna cap garantia que es produeixin canvis significatius en la dotació de personal i en la millora dels serveis. Una mostra d’això que diem és el fet que els pressupostos del 2017 per a Salut augmenten de 408 M. d’euros però només 27,6 M. (6,7%) seran destinats a l’atenció primària.

En aquest context els companys del CAP Can Vidalet han encès l’espurna de la queixa i la indignació amb un manifest que han fet arribar al Departament de Salut i a la gerència de l’Institut Català de la Salut. Aquest manifest és l’expressió del malestar de tota l’atenció primària.

Ha arribat el moment de dir prou. Per això ens hem unit les entitats signants per fer quatre demandes concretes:

1. Augment del pressupost destinat a l’atenció primària que s’ha de situar com a mínim en un 20% per progressar fins al desitjable 25%. Amb aquests recursos es pot plantejar una dotació suficient de centres d’atenció primària, atenció continuada i urgències en tot el territori i desenvolupar totes les tasques de prevenció, assistència i rehabilitació que són de la seva competència. Algunes d’aquestes tasques que actualment es porten a terme en hospitals o altres serveis han de passar a ser exercides per l’atenció primària, tant a les consultes com als domicilis i a la comunitat.

2. Fer de l’atenció primària l’eix del sistema sanitari públic. Cal traspassar poder a l’atenció primària i donar-li el lideratge de qualsevol projecte de guia, consens, protocols i codis d’actuació en situacions específiques. Una mesura inicial és que sigui l’atenció primària qui gestioni les llistes d’espera tant de proves complementàries com de primeres visites de consultes externes. Els professionals d’atenció primària són els que millor coneixen la situació clínica del pacient en el moment de la derivació i les seves necessitats. Cal que els serveis d’atenció primària siguin accessibles i suficients per fer de porta d’entrada al sistema en totes les situacions perquè són els qui tenen una visió global de les persones i dels seus problemes de salut i millor poden orientar sobre el tipus de servei que necessiten en cada moment. Aquestes mesures milloren l’eficiència de tot el sistema i l’adequació de les seves intervencions.

3. Recuperació del personal dels Equips d’Atenció Primària (EAPs) perduts des del 2011 fins a arribar a la dotació estable suficient per cobrir el 100% de les seves necessitats habituals (incloent-hi vacances, formació, conciliació personal i familiar, permisos i baixes laborals). Alhora és imprescindible posar fi a la precarietat laboral, que afecta tant a professionals com a pacients perquè impedeix el desenvolupament de trajectòries vitals, disminueix la qualitat clínica, incrementa els errors i priva dels beneficis de la confiança que es construeix entre professional i pacient i de l’atenció longitudinal. S’haurà de fer una revisió de la ràtio de professional (personal sanitari i no sanitari) per habitant en funció de l’edat de la població, morbiditat, indicadors socioeconòmics i dispersió del territori.
Aquest augment de personal ha de tenir com a resultat les millores que la ciutadania demanda a l’atenció primària: Qualitat en la visita mèdica i infermera amb temps suficient per atendre adequadament i millora de l’accessibilitat al propi metge i infermera per als diferents problemes de salut.

4. Dotar d’autonomia de gestió i de lideratges propers els EAPs. Autonomia de gestió vol dir apoderar als EAPs perquè (amb uns objectius i pressupost pactats prèviament) puguin prestar amb més qualitat i proximitat els serveis d’atenció als ciutadans. Aquesta autonomia de gestió es pot aplicar dins d’un sistema de provisió pública de serveis sanitaris, com ja es fa als hospitals de l’Institut Català de la Salut (ICS) que tenen autonomia per a gestionar el pressupost tenen assignat. Els EAP han de negociar i fixar els seus objectius, que han de respondre a criteris clínics i ètics per sobre dels criteris econòmics. Han de retre comptes dels resultats i de la utilització del pressupost assignat i tenir plena autonomia per decidir com organitzen el seu treball. Els directius han de ser reconeguts líders clínics que mantinguin activitat assistencial dins dels seus equips i que siguin triats amb transparència i participació significativa dels professionals de l’EAP. Calen unes direccions que formin part dels equips, siguin properes als professionals, puguin entendre les seves particularitats i puguin donar el suport que necessiten. Per això cal abolir les fórmules de concentració de les direccions de diferents equips. Aquestes mesures contribuiran a una major motivació, implicació i satisfacció dels professionals amb la seva feina.

Sense aquestes demandes satisfetes, no serà possible que la ciutadania rebi l’atenció que necessita i mereix, amb repercussió progressiva en la salut de les persones i la societat i en la sostenibilitat d’un sistema sanitari públic, universal, finançat a través d’impostos i amb la participació de la ciutadania que contemplava la reforma de l’atenció primària. Per això demanem que es produeixin de manera immediata i palpable acords i resolucions en aquesta direcció. Cal que el pla per revertir la pèrdua de professionals dels equips d’atenció primària sigui aprovat pel Parlament abans de l’estiu, per assegurar així un compromís polític compartit. Per tal d’acomplir aquest objectiu amb la màxima celeritat, i fer-lo factible dins el marc econòmic actual, el Departament de Salut aturarà qualsevol dels projectes en marxa que poden detreure pressupost de l’atenció primària. Cal que les mesures que no comporten un augment de despesa siguin posades en marxa de manera immediata. Demanem a la Conselleria que en un termini d’un mes doni resposta a les nostres demandes establint compromisos concrets i terminis d’aplicació.

Barcelona, 26 d’abril de 2017

Signen:

Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC)
Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya (TSCAT)
Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC)
Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB)
Fòrum Català d’Atenció Primària (FoCAP)
Rebel·lió Atenció Primària
Societat Catalana de Medicina de Família i Comunitària (CAMFIC)

Publicat dins de Convocatòria | Etiquetat com a , | Deixa un comentari

28ª Trobada de Grups d’Acompanyament

Dilluns, 17 de juliol a les 18h30
a l’Associació de Veïns i Veïnes “Joan Maragall” del Guinardó (La Bisbal, 40-42)

trobada de grups d'acompanyament

Acabem aquest curs, abans d’anar-nos de vacances, aquest cop trobant-nos entre setmana! I és que a la darrera trobada es va decidir alternar les trobades, unes en diumenge i altres entre setmana, per intentar facilitar l’assistència i participació.

També es van decidir altres coses, les podeu consultar a l’acta.

A banda, van quedar alguns punts per tractar, que haurem d’abordar aquest proper dilluns. Entre altres coses, cal acabar la valoració d’aquest curs i perfilar els objectius del curs vinent.

No hi falteu!

Publicat dins de Convocatòria | Etiquetat com a , | Deixa un comentari

Tribunal Permanent dels Pobles sobre Violacions dels DDHH a migrants i refugiades

El dissabte 8 de juliol a Barcelona serà el llançament públic del Tribunal Permanent dels Pobles sobre les violacions amb impunitat dels Drets Humans de persones migrants i refugiades.

Tribunal Permanent dels Pobles
El Tribunal Permanent dels Pobles (PPT) celebra una sessió especial per abordar les polítiques europees sobre persones migrants i refugiats. L’Europa fortalesa ha portat a la desaparició de moltes persones i la mort de milers durant el seu viatge per arribar a les fronteres del sud i est d’Europa.

La sessió és la inauguració per a les audiències que se celebraran en 2017 i 2018.

Durant les audiències el Tribunal:

 • Documenta els testimonis de comunitats de persones immigrants i refugiades, incloses les seves propostes per avançar en un enfocament de bases correctes i un marc alternatiu
 • Escolta i fa visibles els casos de violacions dels drets dels pobles migrants i refugiats
 • Analitza les causes fonamentals del desplaçament forçat de migrants i refugiats, inclosos els acords comercials i d’inversió, l’extractivisme global
 • Determina les responsabilitats dels governs, inclosa la Unió Europea i altres organismes oficials europeus
 • Analitza el paper de les empreses transnacionals en la cadena de treball global, els règims fronterers i la detenció i la deportació

Programa | Inscripció | Més informació

La Campanya Jo Sí Sanitat Universal i les companyes de la PASUCat serem allà, col·laborant en l’anàlisi de les violacions dels Drets Humans en el país d’acollida.

Publicat dins de Convocatòria | Etiquetat com a , , , , | Deixa un comentari

27ª Trobada de Grups d’Acompanyament

Diumenge, 18 de juny a les 10h
a l’Associació de Veïns i Veïnes “Joan Maragall” del Guinardó (La Bisbal, 40-42)

trobada de grups d'acompanyamentReprenem la labor per concloure el curs, reorganitzar-nos i plantejar el curs vinent.

Mirarem de valorar aquest curs, replantejar-nos el nostre posicionament i col·laboració respecte a altres lluites, i haurem de reflexionar sobre l’organització actual de la campanya, per encarar el curs vinent.

Recordeu de portar alguna coseta per esmorzar i agafar forces durant la pausa!

No hi falteu!Ordre del dia:

- Posicionament/Coordinació externa de "Jo Sí Sanitat Universal"
   - Rebel·lió Atenció Primària
   - Pasucat
   - Tribunal Permanente de los Pueblos
   - adhesió a comunicats i recolzament a altres lluites
- Línies de Treball
   - Casos/Denúncia
   - Empadronament
   - Atenció Primària (accions)
- Organització
   - Trobades (freqüència, lloc, dia de la setmana...)
   - Distribució de responsabilitats

Publicat dins de Convocatòria | Etiquetat com a , | Deixa un comentari

Atenció Primària a Can Vidalet en lluita

Tot el nostre suport a la defensa de l’Atenció Primària a Can Vidalet

Atenció Primària a Can VidaletL’Atenció Primària a Can Vidalet està en lluita. Les professionals de l’Equip d’Atenció Primària d’aquest barri d’Esplugues de Llobregat ha fet públic un manifest on es denuncia la inadmissible situació que fa temps pateix l’Atenció Primària a Catalunya: “la Atención Primaria se ha convertido en el sumidero de las carencias del sistema”

El proper dia 21, l’equip que ha encapçalat la protesta ha estat citat al mateix centre per membres de la Conselleria de Salut. Les veïnes i veïns de Can Vidalet aniran a donar-hi el seu suport i la campanya Jo Sí Sanitat Universal, en la línia de la defensa de l’Atenció Primària, també!

Animem a tota la gent que s’apropi al CAP Can Vidalet el proper dimarts 21 a les 12h, a fer saber a aquestes professionals que no estan soles.

L’Atenció Primària que volem a Can Vidalet i a tot Catalunya

Atenció Primària a Can VidaletHan fet ressò d’aquest malestar les companyes de la FoCAP i de la Marea Blanca, així com algun mitjà de premsa.

Els greuges expressats en el manifest de Can Vidalet concorden al peu de la lletra amb les anàlisis que des de Jo Sí Sanitat Universal s’han anat duent a terme per defensar l’Atenció Primària com a porta d’entrada d’una sanitat pública universal de qualitat.

L’Atenció Primària ha de tenir un paper cabdal dins del sistema sanitari i ser la clau per assegurar una assistència de qualitat i uns bons nivells de salut per to-ta la població.

Actualment tenim una perspectiva molt hospitalcèntrica i medicalitzadora, tendències que són perjudicials per la nostra salut.

Només nosaltres podem canviar aquesta cultura i fer de l’Atenció Primària el centre del nostre sistema sanitari públic.

Signem per revertir les retallades i defensar l’Atenció Primària

Us animem a totes i a tots a signar la recollida de signatures que l’Equip d’Atenció Primària ha publicat, i a venir el proper dimarts a donar-los suport!

Publicat dins de Acció | Etiquetat com a , | 1 comentari

Cicle: Repensant la Medicalització

La Medicalització de la Vida i la Mercantilització de la Salut, dos fenòmens connectats

medicalitzacióLa Medicalització de la Vida i la Mercantilització de la Salut són dos fenòmens interconnectats.

La Mercantilització de la Salut és un fenomen de caràcter global, que afecta a tothom i molt especialment als països més desenvolupats. Això comporta dos aspectes claus: la concepció de que la salut és un bé de consum, i la privatització dels sistemes sanitaris.

Són conseqüència de la mercantilització de la salut:

 • la Medicalització de la Vida quotidiana
 • el sobrediagnòstic i el sobretractament de problemes de salut
 • la negligència del balanç risc-benefici dels fàrmacs i dels procediments diagnòstics i terapèutics
 • l’expropiació de les capacitats d’autocura de la ciutadania
 • el menyspreu dels determinants socials com factors fonamentals de les creixents desigualtats en salut

El lliure mercat inventa noves malalties, abandona allò que no és rendible, converteix els factors de risc en malalties (colesterol, osteoporosi), augmenta el nombre de persones que es defineixen com malalts, i porta a la societat a la fantasia de que és possible assolir el risc zero d’emmalaltir, i que tot es pot prevenir fent moltes proves i revisions.

Pensem que la Medicalització de la Vida ens desempodera i ens expropia la capacitat de decidir sobre el propi cos, deixant la nostra salut i malaltia en mans del negoci i del mercat.

Cicle de xerrades/tallers de sensibilització a Gràcia

És per això que a Gràcia ha començat un cicle de xerrades/tallers de sensibilització.

El dia 16 de desembre de 2016 vam iniciar el cicle amb un taller sobre la medicalització de la vida de les dones.

Hi varen participar Dona Llum, el col·lectiu Salut entre totes, Associació Veïnal Vila de Gràcia i Jo Sí Sanitat Universal Gràcia.

La propera activitat la farem el dijous dia 2 de març a les 18h a La Violeta (Maspons, 6) i parlarem de l’Abordatge no farmacològic en la prevenció de fractures en gent gran; i de com abordar el colesterol.

Us anirem informant de les properes xerrades.

Publicat dins de Convocatòria | Etiquetat com a , , , | Deixa un comentari

Tramitació de TSI segons el CatSalut

Confusió en alguns casos durant la tramitació de TSI

Tramitació de TSILes companyes de Jo Sí Sanitat Universal, sempre que acompanyen a algú en la tramitació de TSI (Targeta Sanitària Individual), es troben amb nombrosos impediments i força confusió. Els dubtes que apareixen, sovint són enviades al CatSalut perquè aclareixi els procediments.

Arrel dels canvis constants, que en un principi milloren l’accessibilitat però, alhora, agreugen la confusió regnant, mirem d’aclarir i actualitzar com funciona avui la tramitació de TSI.

Els aclariments ens han anat arribant per correu electrònic des de l’Àmbit d’Acreditació de la Regió Sanitària de Barcelona i des de la Gerència d’Atenció Ciutadana del CatSalut.

Aclariments del CatSalut sobre tramitació de la TSI

En motiu del desplegament del RDL 16/2012, les persones estudiants amb permís de residència, havien d’estar assegurades mitjançant assegurança privada com a estudiant i arrel del desplegament de la Instrucció 08/2015 del CatSalut, aquestes persones que no tenen nacionalitat d’algun país de la Unió Europea, si indiquen que no disposen de rendes superiors a les establertes en l’esmentada Instrucció, el CatSalut reconeix i atorga el seu accés als serveis sanitaris públics a Catalunya.

Des del CatSalut vam fer en el moment del desplegament de la Instrucció 08/2015 del CatSalut, l’oportuna formació i informació a totes les Entitats Proveïdores, tal i com fem habitualment quan hi ha novetats, o nous procediments en relació a l’acreditació i assegurament de la ciutadania.

Per tant, totes les Entitats Proveïdores coneixen el marc legal vigent, així com el procediment establert per tal de poder gestionar les sol·licituds d’accés als serveis sanitaris públics amb càrrec al CatSalut.

A les persones amb la targeta vermella de sol·licitant de protecció internacional, des de l’EAP els han de tramitar la seva sol·licitud de TSI com a situació especial del RDL 16/2012.

Recordem que la Instrucció 08/2015 del CatSalut, escau un marc establert menys restrictiu que l’anterior Instrucció 10/2012, per tal de garantir l’accés als serveis sanitaris de les persones estrangeres empadronades a Catalunya. En aquest sentit volem recordar els trets importants:

Les persones que sol·licitin l’accés per aquesta via han d’acreditar:

 • No tenir la condició d’assegurades o beneficiàries del Sistema Nacional de Salut i no tenir dret a l’assistència sanitària pública de l’SNS en qualsevol dels supòsits previstos en les disposicions addicionals corresponents del RD 1192/2015.
 • Documentació acreditativa de la seva identitat i de la seva situació administrativa.
 • Estar empadronades en qualsevol dels municipis de Catalunya.
 • Tenir uns ingressos inferiors a la quantia corresponent a la renda bàsica per a la inclusió i protecció social d’acord amb la normativa reguladora.
 • No tenir accés a l’assistència sanitària de cobertura pública a càrrec d’una altra entitat diferent del Servei Català de la Salut.
 • Autoritzar el CatSalut a verificar les dades declarades i comprovar-ne la veracitat (signant el full de sol·licitud)

Des dels CAP, per rigor i per justa contribució a la sostenibilitat i adequació a la finalitat de la Instrucció 08/2015 del CatSalut, han d’explicar breument i fer llegir als sol·licitants, els compromisos, les autoritzacions i les declaracions que realitzen en el moment de la signatura de la sol·licitud i que s’indiquen en l’apartat Informació complementària sobre la declaració responsable i el règim de la sol·licitud i el document d’accés a l’assistència sanitària del CatSalut (Instrucció 08/2015 del CatSalut).

Alguns conceptes a tenir en compte
 • Aquesta nova Instrucció 08/2015, escau un punt de vista menys restrictiu en l’accés als serveis sanitaris públics per a les persones estrangeres empadronades a Catalunya.
 • Qualsevol persona que acrediti els requisits d’accés, pot sol·licitar la TSI de primer nivell d’assistència. Els majors de 18 anys des del moment d’empadronament disposaran de cobertura de Programes d’interès sanitari, i els menors de 18 anys, (registrats i autoritzats a residir a Espanya) tindran cobertura sanitària CatSalut segon nivell d’assistència
 • Les TSI amb cobertura primer nivell d’assistència (Programes interès sanitari) no tenen caducitat, i si el ciutadà vol tenir accés al segon nivell d’assistència, ho ha de sol·licitar amb el document d’alta, acreditant empadronament superior a 3 mesos
 • Totes les TSI amb Cobertura Sanitària segon nivell (CatSalut 2) tenen caducitat 1 any.
 • No és necessari realitzar informes socials per tal d’acreditar que una persona té uns ingressos inferiors a la quantia corresponent a la renda bàsica per a la inclusió i protecció social d’acord amb la normativa reguladora, si signen el document de sol·licitud d’alta, estan signant una declaració jurada, amb el que això suposa a nivell legal amb el CatSalut.
 • Les persones amb NIE que accedeixin per la Instrucció 08/2015 no caldrà que acreditin que no són assegurats de l’INSS i aquesta situació es validarà  amb la informació que aporti el ciutadà  bé sigui oral o escrita sobre les gestions realitzades amb l’INSS que s’acceptarà com a vàlida o bé en el propi CAP i/o quan el CatSalut tracti cada sol·licitud.
 • Així doncs, entrarien per aquesta Instrucció les persones estrangeres amb rendes inferiors a 100.000€ que acrediten tots els requisits d’accés
 • Tots els estudiants de la UE han d’estar coberts per la TSE
Publicat dins de Tràmits | Etiquetat com a , | Deixa un comentari

És Universal la sanitat a Catalunya?

Dimarts, 7 de febrer a les 19h30
a l’Associació ECOCONCERN-INNOVACIÓ SOCIAL (Carders, 12 Pral)

universal

Aquest proper dimarts, les companyes de la campanya Jo Sí Sanitat Universal, la Rosó Añó i l’Andrea Vivas, participaran a la xerrada i col·loqui “Es Universal la sanitat en Catalunya?”, que porta de subtítol “Mecanismes d’exclusió i resistències”.

No hi falteu!

Publicat dins de Convocatòria | Etiquetat com a , , | Deixa un comentari

26ª Trobada de Grups d’Acompanyament

Diumenge, 5 de febrer a les 10h
a l’Espai Social del Gòtic “La Negreta” (Nou de Sant Francesc, 21)

trobada de grups d'acompanyamentComencem l’any amb la certesa que es segueix facturant als serveis d’urgències dels hospitals. A tots als què hem anat, hem pogut comprovar in situ que no segueixen el protocol que el CatSalut ha establert. I el mes passat, transcendia als mitjans un cas esfereïdor: a Tarragona, facturaven a un nadó! Quants casos similars deuen existir sense que ens n’assabentem?

En aquesta 26ª Trobada de Grups d’Acompanyament, haurem de pensar com passem a l’acció. No només s’emeten factures il·legals; l’empadronament, essencial per obtenir la targeta sanitària, segueix sent el principal obstacle per accedir a la sanitat que tothom necessita.

Ens hi posarem aquest proper diumenge 5 de febrer a l’Espai Social del Gòtic “La Negreta”, com sempre a les 10h. En aquesta ocasió, portarem dinar de carmanyola! Així, les persones que vulguin, en lloc de marxar corrents a dinar a casa, podrem quedar-nos dinant plegades.

No hi falteu!

Publicat dins de Convocatòria | Etiquetat com a , | Deixa un comentari

Factura il·legal a un nadó a Tarragona

L’Hospital Joan XXIII de Tarragona emet una factura il·legal en una visita urgent a un nadó, contrària a la resolució del 30 de setembre del CatSalut.

factura il·legalContinenn les il·legalitats en matèria de facturació als serveis d’urgències sanitàries. Aquesta vegada amb una factura il·legal a un nadó.

L’11 de desembre va acudir al Servei d’Urgències de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona una família de ciutadans extracomunitaris, que tot i ser residents a Catalunya, no havien pogut sol·licitar la Targeta Sanitària.

En admissió d’urgències els van dir que en no tenir targeta sanitària només els visitarien si pagaven prèviament la visita. La família va decidir prioritzar la visita del menor d’edat, d’1 any de vida, i va pagar en aquest moment els 150 euros que se’ls exigia. El pare del menor també es trobava malalt, però va renunciar a ser visitat perquè no tenien diners per pagar dues visites urgents.

Aquesta facturació de la visita urgent és totalment il·legal i contrària a la resolució del 30 de setembre del CatSalut sobre assistència i facturació de l’actuació sanitària urgent.

El procediment correcte hauria estat realitzar l’atenció urgent sense pressionar a fer el pagament previ com a condició per a ser atesos. L’atenció urgent s’ha de garantir en qualsevol cas, i el fet de sol·licitar el pagament abans de ser visitat té un efecte dissuasiu.

Després d’haver atès aquesta família se li hauria d’haver ofert el document de Declaració Responsable conforme no disposa de recursos econòmics suficients per pagar aquesta atenció, evitant així la generació de la factura per l’actuació urgent.

factura il·legalDesprés de consultar el cas amb la nostra Plataforma, la família de l’afectat ha posat una reclamació oficial a l’Hospital exigint la devolució de l’import pagat. Des del Servei de Facturació de l’hospital ens han informat que NO procediran a la devolució de l’import pagat, tot i que la factura es va fer en contra de la normativa del CatSalut.

El responsable del Servei de Facturació de l’Hospital Joan XXIII ens ha comunicat que des del CatSalut no ha arribat al seu Hospital cap ordre o instrucció per aplicar el protocol d’assistència i facturació de l’atenció urgent que va establir el mateix CatSalut en la resolució del 30 de setembre. Han passat més de dos mesos des que aquest protocol va entrar en vigor i hem comprovat que la facturació il·legal de les urgències és la pràctica habitual en aquest hospital.

La família del nadó ja ha pogut demanar la targeta sanitària que dóna dret al menor a l’atenció sanitària. No han tingut la mateixa sort els pares d’aquest menor. En el seu CAP els van advertir que més els val no posar-se malalts fins que tinguin tres mesos de padró i puguin demanar la targeta sanitària nivell 2, perquè si han d’anar a urgències ara hauran de pagar.

Des de la direcció de la Regió Sanitària del Camp de Tarragona del CatSalut ens afirmen que la Targeta Sanitària nivell 1 que els pares tenen ara no inclou dret a urgències. A més a més, ens informen que de moment des del CatSalut no investigaran els fets referents a la factura il·legal que denunciem.

Així mateix, hem parlat amb el Departament de Facturació de l’Institut Català de la Salut per demanar que investigui el protocol de l’Hospital Joan XXIII i adopti mesures per corregir les deficiències trobades, així com assegurar la devolució de l’import pagat per aquesta família per l’atenció urgent.

Davant d’aquesta situació hem sol·licitat una reunió amb el director del Servei Català de Salut, David Elvira, per denunciar que la resolució sobre facturació d’urgències que ell mateix va signar el setembre passat no s’està complint a l’Hospital de Joan XXIII ni en altres hospitals públics de Catalunya dels que també ens han arribat incidències per facturació il·legal de l’atenció urgent.

Notícia a la Cadena SER

Article original publicat per la PASUCat

Publicat dins de Notícia | Etiquetat com a , , | 1 comentari