Campanya

Què és Jo Sí Sanitat Universal

Jo Sí Sanitat Universal és una campanya sota la qual, persones usuàries i treballadores de la sanitat pública, reivindiquem una sanitat pública, universal, de qualitat i a càrrec dels impostos. Sorgeix arran del canvi de model sanitari que su­posa l’aprovació del Reial decret 16/2012 i, a Catalunya, de la Instrucció 10/2012 del Departament de Salut de la Generalitat.

Com i quan sorgeix Jo Sí Sanitat Universal

Jo Sí Sanitat Universalsegueix el model dels grups d’acompanyament que s’organitzen a partir del 2012 arreu de l’Estat espanyol i amb l’ajut de l’experiència de Yo Sí Madrid. Jo Sí a Catalunya s’inicia a partir de les inquietuds motivades per la implantació de la nova legislació i el canvi de model de la sanitat pública, amb el trencament del dret univer­sal.

Jo Sí Sanitat Universal ha estat impulsada pel Grup de Defensa de la Sanitat Pública 15M Barcelona, les as­semblees de barri de la ciutat i la Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya (Pasu_CAT).

Quins en són els Objectius

 • Aconseguir una sanitat pública, universal, a càrrec dels impostos i de qualitat.
 • Tombar el Reial decret 16/2012 (RD), a Catalunya, la Instrucció 10/2012 del Departament de Salut de la Genera­litat i evitar-ne l’aplicació de facto.
  • A curt termini: fer visibles i denunciar les situacions d’exclusió.
  • A mitjà termini: que tothom rebi atenció sanitària a càrrec dels fons públics.
  • A llarg termini: tombar la legislació mitjançant la desobediència civil en positiu dels professionals i de la ciutadania.

Com es compleixen aquests Objectius

 • A través de la denúncia i l’acompanyament a les persones excloses.
 • Desenvolupant línies d’acció per articular, fer visible i protegir l’objecció de consciència i la desobedi­ència civil de professionals de la salut i usuàries al RD i a la instrucció Catalana.
 • Detectant qualsevol episodi de desatenció sanitària i fent-lo visible (llistes d’espera, medicaments, etc.).
 • Utilitzant tots els recursos legals i polítics disponibles.

Com funcionem i quina estructura tenim

L’estructura de Jo Sí es basa en els grups d’acompanyament, que funcionen de manera autònoma i es coor­dinen entre ells en assemblea conjunta. L’assemblea serveix per intercanviar informació, experiències i estratè­gies entre els grups d’acompanyament, per elaborar material conjunt i per coordinar-se amb altres col·lectius.

Com arriben els Grups d’Acompanyament a les persones afectades per l’Exclusió Sanitària

Cada grup d’acompanyament decideix les seves pròpies estratègies, que, en conjunt, fins ara han estat:

 • Contacte amb associacions i ONG dels barris.
 • Mapeig als barris dels llocs de confluència dels afectats (en el cas de migrants: zones d’oci, locutoris, centres religiosos…).
 • Edició del Manual per a Grups d’Acompanyament contra l’exclusió sanitària:; aquest manual permet conèixer bé el mecanisme per aplicar-lo, que cerca i utilitza sempre la via més normalitzada possible (empadronament en el cas de Catalunya).
 • Tallers contra l’Exclusió Sanitària.
 • Distribució d’octavetes i cartells amb informacions bàsiques.
 • Elaboració de guies per obtenir la Targeta Sanitària, per empadronar-se, per exercir l’objecció de cons­ciència com a professional…

Tots els manuals, guies i material de difusió es troben a http://josisanitatuniversal.cat/materials

Què entenem per Exclusió Sanitària

Parlem d’exclusió sanitària cada vegada que una persona requereix una assistència sanitària i aquesta no és satisfeta per la sanitat pública. I entenem que es satisfà per la sanitat pública quan l’assistència es realitza en centres públics, de manera eficient, en un temps adequat i sense copagament.

Actualment a Catalunya s’exclou:

 • De manera explícita, denegant obertament la targeta sanitària a persones comunitàries o en casos de reagrupament familiar, i facturant a menors i embarassades, i de manera implícita, posant traves buro­cràtiques que, a efectes pràctics, fa impossible aconseguir l’atenció necessària.
 • En forma de petites exclusions parcials (per exemple, quan una malaltia minoritària veu tancada la seva unitat i deixa de tractar-se; quan una especialitat allarga la llista d’espera i donen hora de visita quan ja serà massa tard; o quan una dona vol interrompre voluntàriament el seu embaràs i no pot de­cidir sobre el seu propi cos)
 • Mitjançant l’autoexclusió, quan algú ja sap que no li donaran assistència o li cobraran i no la podrà pa­gar, o resulta tan complicat que creu que no li donaran i ja no la demana.

Encara que els criteris d’exclusió que més ens indignen puguin ser el racisme, la xenofòbia i el masclisme, n’hi ha un que ens afecta a totes les persones per igual: el classisme, ja que si no som rendibles, tard o d’hora no tindrem l’assistència sanitària garantida. L’estratègia és anar excloent col·lectius per anar derivant a qui s’ho pugui permetre a l’alternativa privada, i arribar així a culminar l’objectiu final, que és la total mercantilització de la nostra salut.