Grups d’Acompanyament

Quins Grups d’Acompanyament hi ha a Barcelona i Rodalies

Aquests són els Grups d’Acompanyament que hi ha a Barcelona i Rodalies:

Grup Correu electrònic
Ciutat Vella josiciutatvella@gmail.com
Eixample josieixample@gmail.com
Guinardó–Can Baró–Carmel–Nou Barris sanitatguinardocanbaro@gmail.com
Gràcia–Vallcarca josiviladegracia@gmail.com
Sarrià–Sant Gervasi assembleasarria@gmail.com
Sants projectes@secretariat.cat
Sant Martí–La Verneda–Poble Nou josisanitat.districtesantmarti@gmail.com
Poble Sec josipoblesec@gmail.com
Badalona canrutidiuprou@gmail.com

Què és i com funciona un Grup d’Acompanyament

És un grup que s’organitza en un barri o altres unitats territorials per assegurar l’atenció sanitària a les perso­nes que han quedat excloses i desateses. Aquests grups es formen en el coneixement del nou marc legal pel que fa al dret a l’assistència sanitària i, d’aquesta manera, poden:

 • Informar les persones sense targeta sanitària (TSI) sobre la normativa per a l’accés a l’atenció sanitària a Catalunya.
 • Acompanyar les persones sense TSI, com a mesura de pressió perquè accedeixin a la xarxa sanitària.
 • Assegurar les visites urgents, l’atenció a les dones embarassades i als menors d’edat i la seva continuï­tat durant tot el període. Aquestes visites no es facturen i, en cas que s’hagin facturat, denunciar-ho i exigir la cancel·lació d’aquesta factura.
 • Denunciar els casos d’exclusió sanitària.
 • Promoure la desobediència a l’RD als centres sanitaris de la seva zona; s’ha d’aconseguir que les per­sones rebin l’atenció sanitària de manera regular i amb assignació de professionals de referència.
 • Analitzar la situació del barri i crear un teixit social ciutadà en defensa de la sanitat universal.
 • Apoderar les persones perquè constitueixin grups més enllà dels originals, per no caure en l’assisten­cialisme.

Argumentari i Idees per combatre el RD i fomentar la Desobediència Civil

Els grups d’acompanyament, a més d’acompanyar, han de conèixer els centres sanitaris, parlar amb els met­ges, administratius, pacients. S’ha de tenir clar que el fonament de l’RD no és econòmic, sinó ideològic; convé saber rebatre les mentides més esteses, com són:

 • Les persones que no cotitzen no tenen dret a l’assistència sanitària gratuïta – Mentida, perquè els fons per finançar la sanitat vénen d’impostos directes i indirectes (IVA, gasolina), i no de les cotitzacions a la seguretat social, i aquests impostos els paguem totes.
 • El sistema no és eficient – Mentida, hi ha molts estudis que proven que és un dels més eficients del món, en part perquè és universal i fa medicina preventiva.
 • El RD s’ha dissenyat per parar el turisme sanitari i el sobreús que en fan els immigrants – Mentida, el turisme sanitari és totalment residual, i està provat que els immigrants utilitzen menys la sanitat pública que la resta de la població (són més joves).
 • Els professionals sanitaris tenen el deure ètic, legal i deontològic d’atendre a tothom per sobre de les lleis que limiten o impedeixen l’assistència.